INSCHRIJVEN


De inschrijving voor het seizoen 2020-2021 is GESLOTEN.


SPELERSPASSEN EN PASFOTO'S.

De spelerspassen van de VEDC zijn gepersonaliseerd. Er staat dus naast het lidnummer en de naam ook een pasfoto van de speler op afgedrukt.

De productie van een nieuwe spelerspas is kostbaar en duurt enkele dagen, vandaar dat de produktie van ledenpassen enkele keren per seizoen zal plaatsvinden.
Daarom ontvangen de captains na inschrijving van een nieuw lid eerst een "voorlopig bewijs van inschrijving". Na enige tijd volgt dan het spelerspasje.

Nieuwe spelers.

Nieuwe spelers kunnen tot aan de laatste 3 speelronden van zowel de voorjaarscompetitie als de najaarscompetitie opgegeven worden.

In die periode kunnen nieuwe leden zich nog wel aanmelden, maar zij zullen niet speelgerechtigd zijn.

Inschrijven nieuwe speler:

Bestaande teams kunnen bij voorkeur nieuwe spelers toevoegen middels Teambeheer.
Of stuur een e-mail met alle gegevens (naam, geb.datum) naar ledenadministratie@vedc-darts.nl

Stuur een pasfoto per post of scan dit in en mail dit aan ons door.

Wil je dit niet opsturen of inleveren, maak dan een afspraak met de ledenadministratie.

Contributie (� 15,--) overmaken op onze bankrekening.

Leden vanaf januari (half seizoen) betalen ook slechts de helft van de contributie.


Een nieuw team of een nieuwe speler is pas speelgerechtigd als aan alle voorwaarden voldaan is en de contributie door de VEDC ontvangen is.

Meteen daarna zal er een afspraak worden gemaakt voor de overhandiging van de spelerspas(sen).

Tot het moment dat de spelerspas overhandigd is, ontvangt de captain een "voorlopig bewijs van inschrijving" met alle details van de desbetreffende speler.


Overschrijven naar een ander team.

Overschrijven naar een ander team is eveneens mogelijk tot aan de laatste 6 speelweken van de competitie.

Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie en dit dient ondertekend te zijn door zowel de speler als een captain. Ook de spelerspas moet worden ingeleverd bij de ledenadministratie.

Een speler mag slechts 1 maal per seizoen overschrijving naar een ander team aanvragen.


Einde lidmaatschap.

Leden die niet meer darten, dienen hun spelerspas in te leveren bij de ledenadministratie.

Dit kan ook door de captain gedaan worden aan het einde van het seizoen van spelers die in het daarop volgende seizoen niet meer actief zullen zijn.

Spelers blijven wel het gehele seizoen bij het team staan in de software. Dat is vanwege gegooide statistieken (gespeelde wedstrijden, 180-ers en hoge finishes)


Interesse om een team in te schrijven voor de VEDC dart competitie ?

Stuur een e-mail naar info@vedc-darts.nl en deze zal z.s.m. beantwoord worden.