Voorwoord

 
V.E.D.C. staat voor Vrije Enschedese Dart Competitie.
Met het doel om jaarlijks een dartcompetitie binnen de gemeente Enschede te organiseren, is de V.E.D.C. opgericht.
De 1e dartcompetitie ging van start in september 2011.


Waarom een eigen dartcompetitie ?

Deze Enschedese dartcompetitie is in 1e instantie bedoeld voor iedereen die voor zijn/haar plezier wil darten, dus vergelijkbaar met de 3e en 4e divisie DVO.
In het 1e seizoen deden 25 teams mee en deze teams waren verdeeld over 2 gelijkwaardige divisies.
De hoogst geplaatste teams werden in het 2e seizoen geplaatst in de Ere divisie, aangevuld met nieuwe teams die gebruik maken van een "wildcard". De overige teams speelden in de 1e divisie.
Het 3e seizoen ging van start met 28 teams.
Seizoen 4 start wederom groter : 30 teams hebben zich ingeschreven.
Voor seizoen 5 hebben zich 25 teams aangemeld en in januari 2016 zullen er 2 nieuwe teams van 1 nieuwe locatie bij komen.

Met ingang van seizoen 2014-2015 is er een nieuwe opzet van de competitie.
Wij hebben ervoor gekozen om de competitie op te splitsen in een najaars- en voorjaarscompetitie.
In de najaarscompetitie worden alle teams random ingedeeld in diverse poules.
Daarna wordt er een nieuwe indeling gemaakt voor de voorjaarscompetitie.
De competitieleiders zorgen elk jaar voor een opzet hiervoor.

Naast de competitie zal er ook een bekercompetitie plaatsvinden. En tot slot zal er aan het einde van het seizoen een algeheel VEDC-kampioenschap plaatsvinden.

De vereniging wordt geleid door een 6-koppig bestuur, bestaande uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en 1 competitieleider) en 3 overige bestuursleden. De zetelverdeling is als volgt:
Voorzitter : Richard van Baal
Secretaris : André Drenth
Penningmeester : Vincent Klement
Ledenadministratie : André Drenth
Competitieleiding : Vincent Klement en (vacature)
Lid : Roy Zomer

+ + + + +
 

Overige taken.

De leden van het bestuur zullen naast deze functies ook andere functies gezamenlijk bekleden, zoals de contacten met de dartlocaties, controle van locaties en wedstrijdbanen, behandeling van klachten en protesten.

De VEDC is ingeschreven bij de K.v.K. als vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid). De volledige statuten en reglementen zijn gedeponeerd. Inschrijfnummer bij de K.v.K. Oost Nederland is 52057178.

Bij de inschrijving voor de VEDC zal de contributie per persoon € 15,-- bedragen.
Nieuwe leden die slechts een half jaar of minder spelen, bedraagt de contributie € 7,50.

De VEDC is een onafhankelijke competitie en zal zich dus ook niet aansluiten bij de NDB.
Desondanks kunnen de leden van de VEDC "gewoon" landelijke rankingwedstrijden en toernooien (zoals de Dutch Open) meedoen.
Hoe dit dan gaat, kan door de VEDC nader toegelicht worden.

Teams/spelers die informatie willen hebben of lid willen worden van de VEDC kunnen een e-mail sturen naar: info@vedc-darts.nl)

Bestuur VEDC.

Ingeschreven bij de K.v.K. Oost Nederland 52057178.